ZAPISY

Dla uczniów powracających na kursy grupowe do zapisu niezbędne jest: wypełnienie i podpisanie formularza zapisu, formularza RODO (do pobrania poniżej, lub u Pani Magdy przy biurku), zapoznanie się ze STATUTEM oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Uczniowie, którzy zapisują się do EMMY po raz pierwszy, muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną lub napisać test diagnostyczny u Pani Magdy (pomoże to ocenić poziom zaawansowania i dopasować do odpowiedniej grupy).

Uczniowie indywidualni podpisują umowę z EMMĄ na określony rodzaj kursu (poziom dobrany na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu, częstotliwość, miejsce zajęć) i czas jego trwania.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE: procedur bezpieczeństwa w PSJO EMM w trakcie występowania wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.