Płatności

rok szkolny 2022/2023

Zajęcia indywidualne:70zł/60min
w grupie 2-osobowej:35zł/60min
3-osobowej:30zł/60min
4-8 osób:25zł/60min

PKO BP 70 1020 4027 0000 1202 0904 7814

grupy 4-8 osób


poniedziałki i środy
IX – 4 lekcje – 100 zł
X – 9 lekcji – 225 zł
XI – 9 lekcji – 225 zł
XII – 6 lekcji – 150 zł

UWAGA: PRZERWA
30.01.2023 –
I- 8 lekcji – 200 zł
II – 7 lekcji – 175 zł
III – 9 lekcji – 225 zł
IV – 7 lekcji – 175 zł
V – 8 lekcji – 200 zł
VI – 6 lekcji – 150 zł
Razem:

wtorki i czwartki
IX – 4 lekcje – 100 zł
X – 8 lekcji – 200 zł
XI – 8 lekcji – 200 zł
XII – 7 lekcji – 175 zł

SEMESTRALNA
03.02.2023

I – 8 lekcji – 200 zł
II – 7 lekcji – 175 zł
III – 9 lekcji – 225 zł
IV – 8 lekcji – 200 zł
V – 9 lekcji – 225 zł
VI – 6 lekcji – 150 zł
Razem:

Przypominamy!
Płatności dokonujemy z górydo końca miesiąca poprzedzającego za miesiąc kolejny!
Za wrzesień w pierwszym tygodniu zajęć, a za październik do końca września itd.

PRZERWA SEMESTRALNA:
30.01.2023 – 03.02.2022