Płatności

rok szkolny 2020/2021

Zajęcia indywidualne:60zł/60min
w grupie 2-osobowej:30zł/60min
3-osobowej:25zł/60min
4-8 osób:20zł/60min

PKO BP 70 1020 4027 0000 1202 0904 7814

grupy 4-8 osób

poniedziałki i środy
IX – 6 lekcji – 120 zł
X – 8 lekcji – 160 zł
XI – 8 lekcji – 160 zł
XII – 7 lekcji – 140 zł

UWAGA: PRZERWA
04.01.2021 –

I – 6 lekcji – 120 zł
II – 8 lekcji – 160 zł
III – 10 lekcji – 200 zł
IV – 7 lekcji – 140 zł
V – 8 lekcji – 160 zł
VI – 7 lekcji – 140 zł
Razem: 74 lekcje
wtorki i czwartki
IX – 5 lekcji – 100 zł
X – 9 lekcji – 180 zł
XI – 8 lekcji – 160 zł
XII – 7 lekcji – 140 zł

SEMESTRALNA
– 10.01.2021

I – 6 lekcji – 120 zł
II – 8 lekcji – 160 zł
III – 9 lekcji – 180 zł
IV – 9 lekcji – 180 zł
V – 8 lekcji – 160 zł
VI – 7 lekcji – 140 zł
Razem: 75 lekcji

Przypominamy!
Płatności dokonujemy z górydo końca miesiąca poprzedzającego za miesiąc kolejny!
Za wrzesień w pierwszym tygodniu zajęć, a za październik do końca września itd.

PRZERWA SEMESTRALNA:
OD 04.01.2021 DO 10.01.2021