Płatności

rok szkolny 2022/2023

Zajęcia indywidualne:70zł/60min
w grupie 2-osobowej:35zł/60min
3-osobowej:30zł/60min
4-8 osób:25zł/60min

PKO BP 70 1020 4027 0000 1202 0904 7814

grupy 4-8 osób


poniedziałki i środy
IX – 4 lekcje – 100 zł
X – 9 lekcji – 225 zł
XI – 9 lekcji – 225 zł
XII – 6 lekcji – 150 zł

UWAGA: PRZERWA

I- lekcji – zł
II – lekcji – zł
III – lekcji – zł
IV – lekcji – zł
V – lekcji – zł
VI – lekcji – zł
Razem:

wtorki i czwartki
IX – 4 lekcje – 100 zł
X – 8 lekcji – 200 zł
XI – 8 lekcji – 200 zł
XII – 7 lekcji – 175 zł

SEMESTRALNA

I – lekcji – zł
II – lekcji – zł
III – lekcji – zł
IV – lekcji – zł
V – lekcji – zł
VI – lekcji – zł
Razem:

Przypominamy!
Płatności dokonujemy z górydo końca miesiąca poprzedzającego za miesiąc kolejny!
Za wrzesień w pierwszym tygodniu zajęć, a za październik do końca września itd.

PRZERWA SEMESTRALNA: